Search

นิทรรศการปัจจุบัน

สยามเปิดประตูทางการค้าสมัย ร.4 รากฐานการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงดำเนินนโยบายเปิดการติดต่อสัมพันธ์กับชนชาติตะวันตกอย่างกว้างขวาง อ่านบทความทั้งหมด

ของที่ระลึกจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ต่างๆ ทั่วประเทศทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน อ่านบทความทั้งหมด


นิทรรศการย้อนหลัง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1. พระอัจฉริยภาพด้านการเรียนรู้
2. พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. พระวิสัยทัศน์ด้านสิทธิเสรีภาพ
4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม
5. กษัตริย์สยามฯ ผู้เปิดประตูสู่อารยประเทศ
6. กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ
7. โฉมหน้าใหม่ของการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔

Print
PDF

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์เชิ้ตด้านใน ฉลองพระองค์คลุมสีขาว ปักภาพคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง กลางภาพ ส.ค.ส. มีพรพระราชทานว่า "ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ"

ด้านบนของ ส.ค.ส. มีขอความว่า "สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙" พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีม่วง มีตราพระมหาภิไชยมงกุฏ และผอบทองประดับ ด้านล่างของภาพมีรูปลิง สัญลักษณ์ปีนักษัตรปีวอกสีฟ้า มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยอักษรสีเขียวว่า "ขอจงมีความสุขความเจริญ" และข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลืองว่า "Happy New Year"

ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีแถบสีฟ้ามุมด้านล่างซ้ายมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 311502 ธ.ค.2558 มุมด้านขวามีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา ๒๕๕๘"

กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็ก ๆ เรียงกัน ด้านละ 2 แถว รวม 396 หน้า ทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม

 


 

พระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

บัดนี้ได้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพร แก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา   

ความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำเร็จได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

ที่มา : Thai PBS News วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2558